Riksarbetet (Demo)

Hur ser riksarbetet ut?

Alltsedan Pannkakskyrkan började spridas över landet växte ett nätverk fram mellan de olika arbetena. 2011 startades Pannkakskyrkans Riksorganisation som ett led i att stärka det lokala arbetet och visionens fortsatta utbredning, där visionen är;

[symple_spacing size=”30px”]

På ett riksplan fokuserar vi vårt arbete primärt på fyra olika områden för att arbeta mot ovanstående vision:

1. LOKALA INITIATIV – Lokala församlingsförankrade utåtriktade initiativ är grundfundamentet för att se visionen konkretiseras. Genom lokala initiativ skapas forum för lärjungaträning där ungdomar får växa och utmanas och ett konkret uttryck där kyrkan kan nå ut och finnas mitt i ungdomsvärlden. Därför vill vi från riks på allt sätt hjälpa och stödja lokala församlingar att starta och uppehålla goda utåtriktade arbeten. Detta gör vi genom att arbeta med och erbjuda; 

 • Resurser, stöd och inspiration som kan hjälpa och underlätta uppstarter. Här lägger vi mycket energi på att ha kontakt med och stödja initiativtagare i ett uppstartsskede. Våra inspiratörer åker regelbundet ut i landet för att uppmuntra och peppa nya grupper som är på gång att ta steg ut. Vi har också tagit fram en mängd olika resurser som kan hjälpa och underlätta att komma igång. 
 • Relevanta resurser, material och tjänster som kan stödja det kontinuerliga arbetet. 
 • Besök och kontakt med grupper och speciellt ledare för stöd och inspiration.
 • Nätverksforum för aktiva och ledare. Exempel på detta är Union (rikskonferens), hemsidan, ledarträffar och facebook. 

 

2. LÄRJUNGATRÄNING – Konkret, praktisk och reproducerande lärjungaträning är en förutsättning för att se visionen konkretiseras och spridas. Växande kommer inte av sig själv utan behöver sammanhang där man både i praktisk handling får utmanas att ta nya steg och där man får lära och inspireras av andra. Här arbetar vi med och erbjuder följande för att stödja och hjälpa lokala församlingar och aktiva: 

 • Resurser och material som kan uppmuntra, styrka och inspirera till ett växande i lärjungaskap.
 • Läger, teamresor, konferenser, ”happenings”: sammanhang där man får inspireras, växa och utmanas i sin tro och peppas av andra som delar samma längtan – för att sedan ta med sig detta hem och välsigna sitt lokala sammanhang. Några exempel på detta är konferensen Union och vår sommarhappening Sverigetouren (som sedan första sommaren haft över hundra unika deltagare).   

 

3. VISIONSSPRIDNING – För att uppmuntra, inspirera och utmana till nya lokala initiativ och ett växande lärjungaskap vill vi ta vara på goda exempel, erfarenheter och undervisning genom att lyfta och sprida dessa vidare. Främst arbetar vi därför med att;

 • Fånga upp goda exempel och vittnesbörd som vi sprider vidare. 
 • Prioritera förfrågningar från konferenser, festivaler, ungdomssamlingar etc för att finnas tillgängliga för seminarium, predikningar, montring m.m. 
 • Skapa inspirations- och undervisningsmaterial som kan spridas vidare. 

 

4. FÖRSAMLINGSFÖRANKRING – En självklar grundförutsättning för rörelsens mandat är att den är rotad och grundad i den lokala församlingen. Därför vill vi värna om och arbeta för en församlingsförankrad rörelse. Konkret innebär det att vi arbetar för att: 

 • lokala initiativ är förankrade i lokala församlingar. 
 • aktiva i rörelsen har en lokal församlingstillhörighet och kärlek och tro på denna. 
 • församlingsledare, och församlingar i stort, aktivt står med och stöder lokala initiativ och engagerade ungdomar och tillsammans arbetar på att överbrygga kulturella och strukturella hinder för uppföljning.
[symple_spacing size=”30px”]

Kontoret & de anställda

I nuläget är vi flera anställda och ideella som arbetar på ett riksplan för att verka mot organisationens målvision; en administratör, två inspiratörer, en eventansvarig och en generalsekreterare. Administratören arbetar primärt med administrationen kring organisationen, exempelvis det administrativa kring; grupperna, kontakt med myndigheter, medlemsregister, styrelsearbetet, resursframtagning, events, montring, resor osv. Administratören är helt enkelt navet i organisationen och den motor som gör att vi kan hålla arbetet rullande. Inspiratörerna arbetar främst mot nya initiativ och verksamma grupper. De har kontinuerlig kontakt med grupperna och ledare, fångar upp vittnesbörd och behov, stöder och hjälper och åker ut och träffar dem. De åker också ut och hjälper nya initiativ att komma igång genom inspiration och stöd vid en uppstart. Vår eventansvarige är den som koordinerar och ansvarar för planeringen av våra events, primärt Sverigetouren, Union och Årsmöteshelgen. Generalsekreteraren koordinerar och håller ihop arbetet på ett övergripande plan och har funktionen som arbetsledare för de anställda. Generalsekreterarens uppgift är också att ha en visionär funktion – att sätta upp riktning för arbetet på lång sikt för att föra organisationen vidare. 

Utöver dessa anställda och ideella finns en mängd personer som hjälper till på olika områden; arbetsgrupper för events, montring, programmering, administrativ hjälp, layout, videoredigering, ekonomi m.m.