Ansökan om Organisationsnummer (Demo)

Ansökan om Organisationsnummer

[symple_box color=”white” fade_in=”false” float=”center” text_align=”left” width=”100%”]Precis som personnumret är en unik identitetsbeteckning för fysiska personer så finns motsvarande för föreningar. Det kallas organisationsnummer.

För att ansöka om ett organisationsnummer skickar ni in den här blanketten till Skatteverket…[/symple_box]

[symple_button url=”https://www.skatteverket.se/download/18.15532c7b1442f256bae12c75/1401265954335/8400_06.pdf” title=”Ansökningsblankett” color=”orange” size=”medium” border_radius=”3px” target=”self” rel=”none” icon_left=”None” icon_right=”None”]Ansökningsblankett[/symple_button]
[symple_box color=”white” fade_in=”false” float=”center” text_align=”left” width=”100%”]…tillsammans med bevittnade kopior av

Stadgar

Protokoll från ett styrelsemöte som visar

  • att föreningen har bildats och antagit ett namn
  • att stadgar antagits
  • att styrelsen har valts, deras namn och gärna personnummer (minst 3 personer)
  • protokoll på vem/vilka som är firmatecknare (dvs. de som har rätt att skriva under olika dokument för föreningen) och om de är det var och en för sig eller om det måste vara alla tillsammans

[/symple_box]