På läger vi vilja förbli (under parasoll) (Demo)

Idag har vi fortsatt den fantastiska touren. Med viktig ”Dettamåstemanpåminnasomvarjedag” undervisning från Frida. Som talade om att vi ÄR rättfärdiga genom Jesus och högt älskade och dyrbara prinsar och prinsessor. Sedan va det teamsamling och ”ut på stan” tid, då vi fick möta människor. Snabbt in igen för att snabbt ge sig ut igen, till ett grönområde för lekar. Det var roligt (och tacksamt att vi inte blev dygnsura)

Klockan 19:00 va det dags för kvällsamling och nattvard. Många sökte sig till förbön och Gud var närvarande och berörde. Det var nice.

/Niklas Lundström